Kroppensceller kommunicerar med hjälp av olika frekvenser. En allergisk eller överkänslighets reaktion utlöses av en felprogramering i kroppens varningssystem. Då får man en kemisk överreaktion i kroppen som kan ge till exempel snuva, kliande rinnande ögon, klåda eller magproblem.

Bicom bioresonansterapi är en helt smärtfri behandlingsmetod, utan biverkningar, förutom att känsligheten kan öka något i början av behandlingen. Metoden är utvecklad i Tyskland, där den använts i över 25 år.

Vetenskapliga studier har gjorts på universitet och sjukhus i Europa, som bevisar att det fungerar.

Vetenskapliga undersökningar visar att ca 80% blir helt besvärsfria efter slutförd behandling, de övriga får en klar förbättring. Du behöver i snitt 7 - 15 behandlingar, beroende på din ålder och hur länge du haft allergiska besvär.

Vid första besöket gör vi en testning och du får direkt veta vilka ämnen du är allergisk eller överkänslig emot. Detta tar ca. 1 tim och 15 min. (Startbehandling) Efterföljande behandlingar tar ca. 45 min.

Så här går det till

  • Apparaten räknarut det allergi framkallande svängningstalet och spegelvänder det.
  • Det nya svängningstalet förs in i kroppen via sensorer som patienten har i händerna.
  • Signalen når cellerna som sätts i balans.
  • Genom att utsätta cellerna för spegelvända signaler kan svängningarna stoppas. Det blir som när två vågor möts i vattnet, de släcker ut varandra.

Bioresonansapparaten

Maggie Mellword © 2011 • 

Bioresonans

Healing ( reiki )