Rökstopp-terapi med Bicom kan hjälpa dig.

Jag använder bioresonansbehandling, som tar bort kroppens behov av nikotin, samt en CD med hypnos för att stärka dig mentalt i ditt beslut att sluta röka.

Även hjälp att sluta snusa finns.

Hur det fungerar

Enkelt: Bioresonans fungerar med hjälp av elektromagnetisk laddning över hela kroppen. Nikotin har en elektromagnetisk laddning över hela kroppen. Bioresonasdatorn läser, laddar och inverterar (ändrar) skickar tillbaka till din kropp via sensorer och missbruket tas bort.

Eller

Datorn läser ditt missbruk som en negativ frekvens och skickar tillbaka en positiv.

Obs! Minne eller vana tas inte bort, men eftersom drogen inte har ett grepp om dig längre,tänker du på en cigarett är det bara en tanke och inte ett behov.

Fimpa NU !!!          Välkommen till ett liv som icke rökare.

                        Jag hjälper dig när du har bestämt dig.

Maggie Mellword © 2011 • 

Vill du sluta röka???

Healing ( reiki )